Bjorn van Berkel – Met Vastenaovend – 8e LVK 2016

Finalist LVK 2016

Coupl :

Ik heb maonde gewach, dât veel mich bes zwaor.
Mâr now zet ik alles opziej.
De sjmienk en de kleier, die ligge al klaor.
Ik fluit steeds wir die melodie.
Want vastenaovend steit wir vur de deur.
‘K maak aope, mien laeve krieg kleur.

Refr :

Met vastenaovend, zien weej wir beejein.
De meziek en de joeks halde ôs op de bein.
Belaof mich, staon dreej daag aanein.
Erm in erm , want gans Limburg is ein.
Al weit ik ut is met Aswoensdig gedaon.
Weej hôvve nag lang ni te gaon!

Coupl :

De wekker dae geijt, wir vuül te vruug.
Mâr ik ruúk al ut ei en kreboét.
Hup in de kleier, al bin ik nag muug.
De muts op, we gaon d’r op oét.
Wao wât te doon is, staon ik iërste rang.
Deurde dit mâr maonde lang.

Bridge :

Is d ’r hiël efkes rûs,
vur en welske en kus.
Pak dien leef vas, en zing meij gerûs.